Rate this post

Giải Tiếng Anh 8 Unit 12 A Closer Look 2 là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 61, 62 tập 2 bài Life On Other Planets được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Soạn A Closer Look 2 Unit 12 trang 61, 62 tập 2 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 12 Lớp 8: A Closer Look 2, mời các bạn cùng tải tại đây.

Giải Anh 8 Unit 12: A Closer Look 2

Câu 1

Use may/ might to fill each of the blank.

(Sử dụng may/ might để điền vào mỗi khoảng trống.)

1. You _______ have a little difficulty driving at night.

2. I _______ have an allergy to shrimp. I have never tried it.

3. We _______ go to London for a holiday, if we can still afford it.

4. The examiner says we _______ leave when we’ve finished.

5. I don’t know, but I _______ go to the lecture about UFOs.

6. Students _______ only borrow four books at a time.

7. There _______ be life on other planets.

8. Students over fifteen _______ bring a phone to school.

Gợi ý đáp án

1. May / might

2. May/might

3. May/might

4. May

5. May/might

6. May

7. May/ might

8. May

Câu 2

Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter and Nick, and finish the following sentences.

Interviewer: So, what exactly did you see?

Nick: I saw a UFO. It landed in a grassy area.

Xem thêm>>  Unit 6 Lớp 8: Skills 1

Interviewer: What were you doing when you saw it?

Nick: I was going for a walk.

Interviewer: What did it look like?

Nick: It was very big and bright and it looked like a big disc in the sky.

Interviewer: And what else did you see?

Nick: I saw aliens coming out of the UFO.

Interviewer: Did the aliens see you?

Nick: I don’t know. When I saw them, I hid behind a big tree.

1. The interviewer asked Nick _______ exactly he had seen.

2. Nick answered that he _______ a UFO. He said it _______ in a grassy area.

3. The interviewer asked_______Nick had been doing when he saw the UFO.

4. Nick said that he _______ for a walk.

5. The interviewer also asked if the aliens _______ him.

6. Nick told the interviewer that he _______ behind a tree.

Gợi ý đáp án

1. what

2. had seen; had landed

3. what

4. had been going

5. had looked

6. had been; had looked like

7. had seen

8. had hidden

Câu 3

3. Circle the correct word in italics to complete each sentence.

(Khoanh tròn từ đúng in nghiêng để hoàn thành mỗi câu.)

1. The reporting verb in the reported question is ask/ say/ tell/ answer.

2. We use if/ that when we report Yes/No questions.

3. In reported questions, the subject comes before/ after the verbs.

4. The tenses are the same/ different in direct and reported speech.

Gợi ý đáp án

1. ask

2. if

3. before

4. different

Câu 4

4. Read other questions by the interviewer. Rewrite them as reported questions.

(Đọc qua những câu hỏi bởi người phỏng vấn. Viết lại chúng như câu hỏi tường thuật.)

1. “Do you go for a walk everyday?”

(“Bạn có đi dạo hàng ngày không?”)

2. “Have you seen a UFO before?”

(“Bạn đã nhìn thấy một UFO trước đây chưa?”)

3. “How many aliens did you see?”

(“Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu người ngoài hành tinh?”)

4. “Why didn’t you take a photo of the aliens?”

Xem thêm>>  Đề cương học kì 2 môn Toán 6 năm 2022

(“Tại sao bạn không chụp ảnh người ngoài hành tinh?”)

5. “How long did the UFO stay there?”

(“UFO đã ở đó bao lâu?”)

6. “Have you seen any UFOs since then?”

(“Bạn có nhìn thấy bất kỳ UFO nào kể từ đó không?”)

Gợi ý đáp án

1. “Do you go for a walk everyday?”

=> The interviewer asked if he went for a walk everyday.

(Người phỏng vấn hỏi rằng anh ấy có đi dạo mỗi ngày không.)

2. “Have you seen a UFO before?”

=> He asked if/ whether Nick he had seen the alien before.

(Anh ấy hỏi Nick trước đây có thấy người ngoài hành tinh không.)

3. “How many aliens did you see?”

=> He asked how many aliens Nick had seen.

(Anh ấy hỏi Nick đã nhìn thấy bao nhiêu người ngoài hành tinh.)

4. “Why didn’t you take a photo of the aliens?”

=> He asked why Nick hadn’t taken a photo of the alien.

(Anh ấy hỏi vì sao Nick không chụp hình người ngoài hành tinh.)

5. “How long did the UFO stay there?”

=> The interviewer asked how long the UFO had stayed there.

(Người phỏng vấn hỏi vật thể bay không xác định (UFO) ở đó bao lâu.)

6.“Have you seen any UFOs since then?”

=> The interviewer asked if Nick had seen any UFO since then.

(Người phỏng vấn hỏi Nick đã thấy bất kỳ vật thể bay không xác định (UFO) kể từ đó chưa.)

Câu 5

5. Work in groups of three. One is Nick and the others are Nick’s friends. Ask and answer questions about what Nick saw. Then report the friends’ questions and Nick’s answers to the whole class.

(Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và người khác là bạn Nick. Hỏi và trả lời những câu hỏi Nick đã thấy gì. Sau đó tường thuật câu hỏi của người bạn và câu trả lời của Nick cho lớp. )

Gợi ý đáp án

Nick: I saw a UFO.

A: What were you doing when you saw it?

Xem thêm>>  Unit 8 Lớp 8: Getting started

Nick: I was going for a walk.

A: Do you go for a walk every day?

Nick: Yes, I do.

A: How did you feel when you saw the alien?

Nick: I feel really scared.

A: What did the alien look like?

Nick: It is about 2m tall, its skin is green and it has a big head with 3 eyes.

A: Why didn’t you take a photo of the alien?

Nick: I’m afraid that it can find me out and kill me.

A: How long did the UFO stay there?

Nick: Just about 5 to 10 minutes.

Tiếng Anh 8 – Unit 12 Life on other planets – A closer look 2 – Cô Giang Ly (HAY NHẤT)

🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Anh 8 – Unit 12 Life on other planets – A closer look 2

Unit 12 Life on other planets – A closer look 2 là bài học quan trọng trong chương trình học Tiếng Anh 8. Trong video bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em nắm chắc kiến thức bài học. Bên cạnh đó cô sẽ giải chi tiết các một số ví dụ minh họa. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé!
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
#vietjack #tienganh8 #unit12

▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 8 – Cô Giang Ly:

▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 8 – Cô Lan Anh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 8 – Cô Vương Thị Hạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VrxEM_uz4qNx4ekYsAsRt9

Tham khảo về anh 8 unit 12 a closer look 2 từ thông tin mà Chat bot đưa ra

I’m sorry, as an AI language model, I do not have access to the specific content of the textbook you mentioned. Could you please provide more details or information about the topic or question?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *