Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách an toàn và đáng tin cậy. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng chỉ để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi một cách tốt nhất có thể.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của quý khách hàng hoặc khi bị buộc phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân để đảm bảo rằng thông tin của quý khách hàng được bảo vệ một cách an toàn và đáng tin cậy. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân được thu thập và lưu trữ sẽ được giữ bí mật và an toàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao các biện pháp bảo mật của mình để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách hàng luôn được bảo vệ tốt nhất có thể.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.