Phúc Du

Tháng Năm 26, 2023

Lời bài hát đứa nào làm em buồn? – Phúc Du, Hoàng Dũng

Thông tin bài hát Tên bài hát: đứa nào làm em buồn? Ca sĩ: Phúc Du, Hoàng Dũng Sáng tác: Phúc Du, Tiên Cookie, Phạm Thanh […]
Tháng Năm 25, 2023

Lời bài hát đứa nào làm em buồn? (Freak D Lofi Ver.) – Phúc Du, Hoàng Dũng

Thông tin bài hát Tên bài hát: đứa nào làm em buồn? (Freak D Lofi Ver.) Ca sĩ: Phúc Du, Hoàng Dũng Sáng tác: Phúc Du, […]
Tháng Năm 25, 2023

Lời bài hát đứa nào làm em buồn? (Cukak Remix) – Phúc Du, Hoàng Dũng

Thông tin bài hát Tên bài hát: đứa nào làm em buồn? (Cukak Remix) Ca sĩ: Phúc Du, Hoàng Dũng Sáng tác: Phúc Du, Tiên Cookie, […]
Tháng Năm 24, 2023

Lời bài hát Replay trên con Guây – Phúc Du, Đan Ni

Thông tin bài hát Tên bài hát: Replay trên con Guây Ca sĩ: Phúc Du, Đan Ni Sáng tác: Phúc Du, Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà […]
Tháng Năm 13, 2023

Lời bài hát dỗi ít thôi ôm đê – Phúc Du, AMEE

Thông tin bài hát Tên bài hát: dỗi ít thôi ôm đê Ca sĩ: Phúc Du, AMEE Sáng tác: Phúc Du, Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà […]
Tháng Năm 12, 2023

Lời bài hát dỗi ít thôi ôm đê (ShenlongZ Remix) – Phúc Du, AMEE

Thông tin bài hát Tên bài hát: dỗi ít thôi ôm đê (ShenlongZ Remix) Ca sĩ: Phúc Du, AMEE Sáng tác: Phúc Du, Tiên Cookie, Phạm […]
Tháng Năm 6, 2023

Lời bài hát dự báo thời tiết hôm nay mưa (storm version) – GREY D, Phúc Du

Thông tin bài hát Tên bài hát: dự báo thời tiết hôm nay mưa (storm version) Ca sĩ: GREY D, Phúc Du Sáng tác: GREY D, […]
Tháng Năm 3, 2023

Lời bài hát yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì – Phúc Du

Thông tin bài hát Tên bài hát: yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì Ca sĩ: Phúc Du Sáng tác: Phúc Du Album: yêu anh […]
Tháng Năm 2, 2023

Lời bài hát yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì (DuongK Lofi) – Phúc Du

Thông tin bài hát Tên bài hát: yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì (DuongK Lofi) Ca sĩ: Phúc Du Sáng tác: Phúc Du Album: […]