Saka Trương Tuyền

Tháng Sáu 1, 2023

Lời bài hát Câu Hỏi Tình Yêu – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Câu Hỏi Tình Yêu Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: unknown Album: Câu Hỏi Tình Yêu […]
Tháng Sáu 1, 2023

Lời bài hát Chim Trắng Mồ Côi – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chim Trắng Mồ Côi Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: Minh Vy Album: Chim Trắng Mồ […]
Tháng Sáu 1, 2023

Lời bài hát Yêu Mãi Ngàn Năm – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Yêu Mãi Ngàn Năm Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện, Tùng Châu Album: […]
Tháng Sáu 1, 2023

Lời bài hát Về Quê Cưới Luôn – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Về Quê Cưới Luôn Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: Long Họ Huỳnh Album: Về Quê […]
Tháng Sáu 1, 2023

Lời bài hát Thương Em Không – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Thương Em Không Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: Chí Hướng Album: Thương Em Không (Single) […]
Tháng Sáu 1, 2023

Lời bài hát Ít Nhưng Dài Lâu – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ít Nhưng Dài Lâu Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: Yan Nguyễn Album: Ít Nhưng Dài […]
Tháng Năm 19, 2023

Lời bài hát Chỉ Bằng Cái Gật Đầu – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chỉ Bằng Cái Gật Đầu Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: Yan Nguyễn Album: Chỉ Bằng […]
Tháng Năm 2, 2023

Lời bài hát Tình Chàng Ý Thiếp – Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tình Chàng Ý Thiếp Ca sĩ: Saka Trương Tuyền, Lưu Hưng Sáng tác: Khánh Đơn Album: Tình Chàng Ý […]
Tháng Tư 26, 2023

Lời bài hát Vẹn Tròn Thủy Chung – Saka Trương Tuyền

Thông tin bài hát Tên bài hát: Vẹn Tròn Thủy Chung Ca sĩ: Saka Trương Tuyền Sáng tác: Trường Lê Album: Vẹn Tròn Thủy Chung (Single) […]