Lời bài hát Anh Đã Mơ Về Chuyện Hai Ta – Trungg I.U, Tuấn Đinh