Lời bài hát Để Anh Gánh Tim Em – Đặng Minh, To Rich