Lời bài hát Em Sẽ Báo Công An – Hoàng Duyên, Negav