Lời bài hát ‘Tâm tình’ medley – Suni Hạ Linh, Orange, tlinh