Lời bài hát Yêu Hơn Chính Mình – Châu Dương, Dương Edward