Rate this post

Công văn là hình thức văn bản hành chính được dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Công văn được coi như một phương tiện giao tiếp với các nhân viên hay các phòng ban trong công ty, trong tổ chức hoặc với các doanh nghiệp, các tổ chức khác. Trong bài viết dưới đây, Download.vn xin được chia sẻ với các bạn mẫu Công văn mới nhất được ban hành theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu công văn mới nhất

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../…3…-…4

V/v……….6…….

..5…, ngày… tháng… năm…

Kính gửi:

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………7…………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: VT,…89

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

…………………………….10……………………………………..

Hướng dẫn soạn thảo mẫu công văn

*Bố cục của một công văn cần phải đầy đủ các yếu tố và tuân theo trình tự như sau:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

Xem thêm>>  Phân tích Đoàn thuyền đánh cá hay nhất (25 mẫu)

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu nội dung công văn.

7 Nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

*Lưu ý: Khi soạn thảo một công văn, cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

  • Công văn chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất, lời văn rõ ràng, thuần nhất.
  • Ngôn ngữ trong công văn cần ngắn gọn, súc tích và ý tưởng bám sát với chủ đề cần thể hiện
  • Lịch sự, nghiêm túc và có tính thuyết phục là điều không thể thiếu

MẪU CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHUNG NHẤT HIỆN NAY

MẪU CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHUNG NHẤT HIỆN NAY
Tải mẫu tại đây: https://drive.google.com/file/d/11_ltgT9vMh5XBYBRPEFQiKXEWq8dy7N9/view?usp=sharing
Tải thêm các Mẫu Văn Bản, Đơn Từ, Biểu mẫu, Công văn khác tại đây: https://www.dichthuatadong.com/
MẪU CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHUNG NHẤT HIỆN NAY
MẪU CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHUNG NHẤT HIỆN NAY
MẪU CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHUNG NHẤT HIỆN NAY
MẪU CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHUNG NHẤT HIỆN NAY

Tham khảo về mẫu công văn mới nhất từ thông tin mà Chat bot đưa ra

Mẫu công văn mới nhất:

Xem thêm>>  Kết bài Vợ nhặt ấn tượng nhất (86 mẫu)

[LOGO CƠ QUAN]
[Cơ quan đang phát hành công văn]
[Cơ quan đang phát hành]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: [Số công văn] Hà Nội, ngày [Ngày phát hành]

V/v [Nội dung công văn]

Kính gửi: [Đơn vị công quyền, đơn vị có liên quan hoặc cá nhân]

[Đoạn nội dung miêu tả ngắn gọn về nội dung công văn]

Trong bối cảnh [giải thích ngắn gọn về tình hình thực tế trong lĩnh vực liên quan], cơ quan chúng tôi đã thực hiện [công việc, nhiệm vụ] và đề xuất [ý kiến đóng góp, giải pháp] để [mục tiêu gì].

Vì vậy, chúng tôi đề nghị [yêu cầu, kiến nghị, đề xuất hoặc thông báo] với đơn vị công quyền, các đơn vị có liên quan, cá nhân trong lĩnh vực này để [ý kiến phản hồi, thực hiện, hỗ trợ …v…].

Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của đơn vị công quyền, các đơn vị có liên quan, cá nhân trong lĩnh vực này.

Trân trọng kính chào,
[Chữ ký của người ký]
[Họ tên người ký]
[Chức vụ người ký]

— Hết —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *