Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó mới nhất