Quy định sử dụng website

Để sử dụng website của chúng tôi, quý khách hàng cần đồng ý với các quy định sau đây:

  1. Nội dung trên website được cung cấp cho mục đích thông tin chung và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website của chúng tôi.
  2. Quý khách hàng không được sao chép, phân phối, tái bản hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi.
  3. Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và dịch vụ trên website của chúng tôi sẽ được cập nhật và cung cấp một cách chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc không đầy đủ nào trong thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên website của chúng tôi.
  4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên website của chúng tôi.
  5. Quý khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình khi sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc bị đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu.
  6. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ nội dung hoặc điều khoản nào trên website của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
  7. Việc sử dụng website của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách hàng chấp nhận và tuân thủ các quy định và điều khoản sử dụng được quy định trên website của chúng tôi.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến quy định

sử dụng website, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang Liên hệ của website. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi hy vọng rằng quý khách hàng sẽ tuân thủ các quy định và điều khoản sử dụng được quy định trên website của chúng tôi để có được trải nghiệm sử dụng tốt nhất và an toàn nhất. Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng website của chúng tôi.