Thiết bị dẫn đường VietMap B70 màn hình 7 inch

3,090,000 VNĐ