Thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn BK86

Thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn BK86 được thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao đạt tiêu chí cao nhất về khả năng đáp ứng nhu cầu đăng ký xin phù hiệu