Thiết bị VietMap A45 dẫn đường thông minh

3,450,000 VNĐ