Rate this post

TOEFL là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng tiếng Anh của người học trong môi trường học thuật. Kết quả sẽ phán ảnh chính xác kỹ năng anh ngữ của trẻ qua 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Tài liệu ôn thi TOEFL Primary

Để có thể đánh giá được trình độ Tiếng Anh của học sinh tiểu học thì ETS đã nghiên cứu và đưa ra bài dự thi TOEFL Primary. Với bài dự thi này, sẽ giúp cho sự suy luận và trình độ Tiếng Anh của các học sinh tiểu học sẽ được nâng cao.

Với bài dự thi TOEFL Primary này, các bạn học sinh sẽ phải vượt qua một bài thi trên giấy với hai kỹ năng chính là Đọc hiểu và Nghe hiểu. Với hai bài thi này, các bạn học sinh sẽ có tổng 60 phút để thực làm bài dự thi. Đối với phần Đọc hiểu các bạn sẽ phải trải qua 37 câu hỏi và phần Nghe hiểu là 39 câu.

Bài dự thi này sẽ đánh giá cụ thể kỹ năng của học sinh:

* Đối với Đọc hiểu:

+ Hiểu được các câu phức tạp hơn, có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn.

+ Xác định và hiểu được thông tin trên thực đơn, lịch trình và tờ rơi quảng cáo.

Xem thêm>>  Unit 5 Lớp 6: A Closer Look 1 (trang 50)

+ Hiểu được một chuỗi các chỉ dẫn.

+ Hiểu được một câu chuyện dài khoảng 250 từ.

+ Hiểu được một đoạn văn về chủ đề học thuật.

+ Xác định và liên kết được thông tin trong một đoạn văn dài hơn.

+ Suy luận và rút ra các kết luận.

* Đối với phần Nghe hiểu:

+ Hiểu được các đoạn hội thoại và thông điệp có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn.

+ Hiểu được các câu chuyện và các đoạn nói học thuật đơn giản có độ dài khoảng 250 từ.

+ Liên kết được thông tin trong các chỉ dẫn của giáo viên, các thông báo, câu chuyện, đối thoại, hội thoại, các đoạn nói học thuật đơn giản.

+ Suy luận và rút ra kết luận từ các thông tin trong đoạn hội thoại.

Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng ấn vào link dưới đây, để tải liệu ôn tập TOEFL Primary.

GIẢI PHÁP LUYỆN THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE

Giải pháp Luyện thi TOEFL PRIMARY CHALLENGE bao gồm Công cụ ELC Primary và Bộ đề thi thử TOEFL PRIMARY, được thiết kế và xây dựng bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) dành riêng cho các em học sinh Tiểu học.

Link đăng ký: https://toeflprimary.iigvietnam.com/

Tham khảo về tai lieu on thi toefl primary từ thông tin mà trợ lý AI đưa ra

As an AI language model, I do not have any specific TOEFL Primary study materials. However, here are some tips on how to prepare for TOEFL Primary:

Xem thêm>>  Cách khởi động Safe Mode trên Windows 10

1. Be familiar with the structure and format of the test. Reviewing sample questions and taking practice tests can help you get used to the types of questions and timing.

2. Improve your English language skills through reading, writing, speaking, and listening practice. This can include reading books, articles, and news in English, writing in English, practicing conversations with native speakers, and watching English-language media.

3. Use study materials and resources that are appropriate for your age and level. TOEFL Primary is designed for students aged 8 to 11, so study materials should be targeted at this audience.

4. Practice your test-taking strategies. This can include strategies like guessing, time management, and reviewing your answers.

5. Seek support from teachers or tutors if you need extra help. They can offer guidance, feedback, and customized study plans based on your individual needs.

Remember, TOEFL Primary is designed to test your English language skills in a fun and engaging way. Stay positive and confident, and good luck on your test!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *